Danh sách

Zodox 10

0
Zodox 10 - SĐK VN-9099-04 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zodox 10 Bột đông khô pha tiêm truyền - Doxorubicine

Zodox 50

0
Zodox 50 - SĐK VN-9084-04 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zodox 50 Bột đông khô pha tiêm truyền - Doxorubicine

Doxorubicin Hydrochloride

0
Doxorubicin Hydrochloride - SĐK VN-5952-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxorubicin Hydrochloride Dung dịch tiêm - Doxorubicine

Doxorubicin

0
Doxorubicin - SĐK VN-10009-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxorubicin Dung dịch tiêm - Doxorubicine

Adriblastina

0
Adriblastina - SĐK VN-9354-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adriblastina Thuốc bột pha tiêm - Doxorubicine

Adrim

0
Adrim - SĐK VN-6930-02 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adrim Dung dịch tiêm - Doxorubicine

Adrim

0
Adrim - SĐK VN-7171-02 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adrim Dung dịch tiêm truyền - Doxorubicine