Danh sách

Opespasm

0
Opespasm - SĐK VD-21880-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Opespasm Viên nén - Drotaverin HCl 40mg

Drotaspasm

0
Drotaspasm - SĐK VD-21872-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Drotaspasm Viên nén - Drotaverin HCl 40mg

No-spa

0
No-spa - SĐK VD-25511-16 - Thuốc đường tiêu hóa. No-spa Viên nén - Drotaverin HCl 40mg

No-panes

0
No-panes - SĐK VD-27063-17 - Thuốc đường tiêu hóa. No-panes Viên nén - Drotaverin HCl 40mg