Danh sách

Vacodrota 80

0
Vacodrota 80 - SĐK VD-32090-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Vacodrota 80 Viên nén - Drotaverin hydrochlorid 80mg

Zecein 80

0
Zecein 80 - SĐK VD-33896-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Zecein 80 Viên nén - Drotaverin hydrochlorid 80mg