Danh sách

Relispa Injection

0
Relispa Injection - SĐK VN-18083-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Relispa Injection Dung dịch tiêm - Drotaverin hydroclorid 40mg/2ml

BFS-Drotaverine

0
BFS-Drotaverine - SĐK VD-24007-15 - Thuốc đường tiêu hóa. BFS-Drotaverine Dung dịch tiêm - Drotaverin hydroclorid 40mg/2ml