Danh sách

Mezabastin

0
Mezabastin - SĐK VD-25694-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Mezabastin Viên nén bao phim - Ebastin 10 mg

Ebastin 10 mg

0
Ebastin 10 mg - SĐK VD-28099-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ebastin 10 mg Viên nén - Ebastin 10 mg
Thuốc Gefbin - SĐK VD-22186-15

Gefbin

0
Gefbin - SĐK VD-22186-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Gefbin Viên nén bao phim - Ebastin 10 mg
Thuốc Bastinfast 10 - SĐK VD-27752-17

Bastinfast 10

0
Bastinfast 10 - SĐK VD-27752-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bastinfast 10 Viên nén bao phim - Ebastin 10 mg