Danh sách

Trenstad

0
Trenstad - SĐK QLĐB-547-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Trenstad Viên nén bao phim - Emtricitabin 200mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Thuốc Emtenof - SĐK VN2-443-15

Emtenof

0
Emtenof - SĐK VN2-443-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Emtenof Viên nén bao phim - Emtricitabin 200mg ; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Thuốc Agifovir-E - SĐK QLĐB-617-17

Agifovir-E

0
Agifovir-E - SĐK QLĐB-617-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Agifovir-E Viên nén bao phim - Emtricitabin 200mg ; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg