Danh sách

Zonaxson

0
Zonaxson - SĐK VN-5349-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Zonaxson Viên nén bao phim - Eperisone HCl

Epelax Tablet

0
Epelax Tablet - SĐK VN-10205-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Epelax Tablet Viên nén bao đường - Eperisone HCl

Skeson Tablet

0
Skeson Tablet - SĐK VN-10491-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Skeson Tablet Viên bao đường - Eperisone HCl

Myotab tab.

0
Myotab tab. - SĐK VN-15392-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myotab tab. Viên nén bao đường - Eperisone HCl

Ton-Dine F.C. Tab. 50mg “Standard”

0
Ton-Dine F.C. Tab. 50mg "Standard" - SĐK VN-14586-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ton-Dine F.C. Tab. 50mg "Standard" Viên nén bao phim - Eperisone HCl