Danh sách

Medicaine

0
Medicaine - SĐK VN-6351-02 - Thuốc gây tê - mê. Medicaine Dung dịch tiêm - Lidocaine, Epinephrine

Lidocain 2% Adrenalin 0001%

0
Lidocain 2% Adrenalin 0001% - SĐK VN-6862-02 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain 2% Adrenalin 0001% Dung dịch tiêm - Lidocaine, Epinephrine

Lidocain 2% Adrenalin 0001%

0
Lidocain 2% Adrenalin 0001% - SĐK VN-6863-02 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain 2% Adrenalin 0001% Dung dịch tiêm - Lidocaine, Epinephrine

Lidocaine 2% Epinephrine Normon

0
Lidocaine 2% Epinephrine Normon - SĐK VN-9985-05 - Thuốc gây tê - mê. Lidocaine 2% Epinephrine Normon Dung dịch tiêm - Lidocaine, Epinephrine

Lignospan Standard

0
Lignospan Standard - SĐK VN-6738-02 - Thuốc gây tê - mê. Lignospan Standard Dung dịch tiêm - Lidocaine, Epinephrine