Danh sách

Thuốc Epirubicin Bidiphar 10 - SĐK QLĐB-636-17

Epirubicin Bidiphar 10

0
Epirubicin Bidiphar 10 - SĐK QLĐB-636-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin Bidiphar 10 Dung dịch tiêm - Epirubicin hydroclorid 10 mg