Danh sách

Ertapenem VCP

0
Ertapenem VCP - SĐK VD-33638-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ertapenem VCP Thuốc bột pha tiêm - Ertapenem (dưới dạng Ertapenem natri phối hợp với Natri bicarbonat và Natri hydroxid theo tỷ lệ 809,6135,455) 1g