Danh sách

Erybact fort

0
Erybact fort - SĐK VD-1032-06 - Khoáng chất và Vitamin. Erybact fort Viên nén dài - Erythromycin stearate, Sulfamethoxazole

Erybact 365

0
Erybact 365 - SĐK VD-1031-06 - Khoáng chất và Vitamin. Erybact 365 Viên nén dài - Erythromycin stearate, Sulfamethoxazole

Erybact fort

0
Erybact fort - SĐK VD-1032-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Erybact fort Viên nén dài - Erythromycin stearate, Sulfamethoxazole

Erybact 365

0
Erybact 365 - SĐK VD-1031-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Erybact 365 Viên nén dài - Erythromycin stearate, Sulfamethoxazole