Danh sách

Etethic cap.

0
Etethic cap. - SĐK VN-17973-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Etethic cap. Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột - Esomeprazol 40mg

Ecprol

0
Ecprol - SĐK VN-19432-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Ecprol Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazol 40mg
Thuốc Hurazol - SĐK VD-18025-12

Hurazol

0
Hurazol - SĐK VD-18025-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Hurazol Viên nang cứng - Esomeprazol 40mg