Danh sách

Sergel Injection

0
Sergel Injection - SĐK VN-19627-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Sergel Injection Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazol (dưới dạng bột đông khô Esomeprazol natri) 40mg