Danh sách

Stomazol – Cap 40

0
Stomazol - Cap 40 - SĐK VD-33281-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Stomazol - Cap 40 Viên nang cứng - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (Esomeprazol magnesi trihydrat) 8,5% dạng vi hạt tan trong ruột) 40mg