Danh sách

Esoswift 20

0
Esoswift 20 - SĐK VN-21604-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esoswift 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihydrat) 20mg

Glesoz 20

0
Glesoz 20 - SĐK VN-21865-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Glesoz 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihydrat) 20mg

Esotrax 20

0
Esotrax 20 - SĐK VN-21895-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Esotrax 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihydrat) 20mg