Danh sách

A.T Esomeprazol 20 tab

0
A.T Esomeprazol 20 tab - SĐK VD-27788-17 - Thuốc đường tiêu hóa. A.T Esomeprazol 20 tab Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat 21,7 mg) 20 mg