Danh sách

A.T Esomeprazol 40 tab

0
A.T Esomeprazol 40 tab - SĐK VD-27789-17 - Thuốc đường tiêu hóa. A.T Esomeprazol 40 tab Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat 43,4 mg) 40 mg