Danh sách

Orieso 20 mg

0
Orieso 20 mg - SĐK VD-19127-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Orieso 20 mg Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột - esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat, dạng vi hạt tan trong ruột) 20 mg

Orieso 20 mg

0
Orieso 20 mg - SĐK VD-19127-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Orieso 20 mg Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột - esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat, dạng vi hạt tan trong ruột) 20 mg