Danh sách

Esomeprazole Mega

0
Esomeprazole Mega - SĐK VD-29206-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomeprazole Mega Viên nang cứng - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat pellet bao tan trong ruột 22,5 %) 40 mg