Danh sách

Ezacid 20

0
Ezacid 20 - SĐK VD-30729-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ezacid 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Jaxtas 20

0
Jaxtas 20 - SĐK VD-27042-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Jaxtas 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Somexwell-20

0
Somexwell-20 - SĐK VN-21079-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Somexwell-20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Eraeso 20

0
Eraeso 20 - SĐK VD-29106-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Eraeso 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Nexium Mups

0
Nexium Mups - SĐK VN-19783-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Nexium Mups Viên nén kháng dịch dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Arazol – Tab 20

0
Arazol - Tab 20 - SĐK VD-31479-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Arazol - Tab 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg

Prazopro 20

0
Prazopro 20 - SĐK VD-33622-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Prazopro 20 Viên bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg