Danh sách

NexumAPC 20

0
NexumAPC 20 - SĐK VD-33392-19 - Thuốc đường tiêu hóa. NexumAPC 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat 22,28 mg) 20 mg