Danh sách

Etiheso

0
Etiheso - SĐK VD-28741-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Etiheso Viên nén bao phim - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40 mg
Thuốc Esoragim 40 - SĐK VD-28827-18

Esoragim 40

0
Esoragim 40 - SĐK VD-28827-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esoragim 40 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat) 40 mg
Thuốc Revole - SĐK VN-19771-16

Revole

0
Revole - SĐK VN-19771-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Revole Viên nén kháng dịch dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40 mg