Danh sách

NexumAPC 40

0
NexumAPC 40 - SĐK VD-33393-19 - Thuốc đường tiêu hóa. NexumAPC 40 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat 44, 55 mg) 40 mg