Danh sách

Nexomium 40

0
Nexomium 40 - SĐK VD-29917-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Nexomium 40 Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat 44,5 mg) 40 mg