Danh sách

Nexzac 20

0
Nexzac 20 - SĐK VN-18473-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Nexzac 20 Viên nén kháng acid dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium) 20mg

Gasgood 20

0
Gasgood 20 - SĐK VN-21023-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Gasgood 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium) 20mg