Danh sách

Nexzac 40

0
Nexzac 40 - SĐK VN-18474-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Nexzac 40 Viên nén kháng acid dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium) 40mg

Esofar 40

0
Esofar 40 - SĐK VN-19100-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Esofar 40 Viên nén bao tan ở ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium) 40mg