Danh sách

Goldesome

0
Goldesome - SĐK VN-19113-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldesome Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Thuốc Esomeptab 40 mg - SĐK VD-25259-16

Esomeptab 40 mg

0
Esomeptab 40 mg - SĐK VD-25259-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomeptab 40 mg Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Thuốc Fareso 40 - SĐK VN-19097-15

Fareso 40

0
Fareso 40 - SĐK VN-19097-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Fareso 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg