Danh sách

Nemeum

0
Nemeum - SĐK VD-22073-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Nemeum Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrate (vi hạt bao tan trong ruột 8.5%)) 20 mg

Esomeprazol 20 – US

0
Esomeprazol 20 - US - SĐK VD-22068-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomeprazol 20 - US Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrate (vi hạt bao tan trong ruột 8.5%)) 20 mg
Thuốc Capesto 20 - SĐK VD-22062-14

Capesto 20

0
Capesto 20 - SĐK VD-22062-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Capesto 20 Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrate (vi hạt bao tan trong ruột 8.5%)) 20 mg