Danh sách

Esmacid

0
Esmacid - SĐK VN-22446-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Esmacid Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazole magnesium) 40 mg