Danh sách

Emanera 40mg gastro-resistant capsules

0
Emanera 40mg gastro-resistant capsules - SĐK VN-21711-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Emanera 40mg gastro-resistant capsules Viên nang kháng acid dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazole magnesium) 40mg