Danh sách

Eso-DR 40

0
Eso-DR 40 - SĐK VN-19182-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Eso-DR 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng pellets esomeprazole magnesi dihydrate bao tan trong ruột) 40mg