Danh sách

Esoxium Tablets 40

0
Esoxium Tablets 40 - SĐK VD-30706-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esoxium Tablets 40 Viên nén bao phim chứa vi hạt bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng vi hạt chứa 22% esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat)) 40mg