Danh sách

Thuốc Tri Regol - SĐK VN-7662-03

Tri Regol

0
Tri Regol - SĐK VN-7662-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tri Regol Viên nén bao phim - Ethinyl Estradiol, Levonorgestrel

Nordette

0
Nordette - SĐK VN-6086-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nordette Viên nén bao đường - Ethinyl Estradiol, Levonorgestrel

Microgynon 30

0
Microgynon 30 - SĐK VN-6023-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Microgynon 30 Viên nén bao phim - Ethinyl Estradiol, Levonorgestrel

Nordette

0
Nordette - SĐK VN-3345-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nordette Viên nén - Ethinyl Estradiol, Levonorgestrel
Thuốc Rigevidon 21+7 - SĐK VN-7888-03

Rigevidon 21+7

0
Rigevidon 21+7 - SĐK VN-7888-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rigevidon 21+7 Viên bao đường - Ethinyl estradiol, Levonorgestrel