Danh sách

Lipiodol Ultra Fluide

0
Lipiodol Ultra Fluide - SĐK VN-19673-16 - Thuốc khác. Lipiodol Ultra Fluide Dung dịch tiêm - Ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện (hàm lượng iod 48%) 10ml; (tương đương 4,8g iod/10ml)