Danh sách

Lipiodol Ultra Fluide

0
Lipiodol Ultra Fluide - SĐK VN-5423-10 - Thuốc khác. Lipiodol Ultra Fluide Dung dịch tiêm - Ethyl Ester của acid béo đã iod hoá trong hạt dầu thuốc phiện