Danh sách

Meyerolac 200

0
Meyerolac 200 - SĐK VD-30782-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Meyerolac 200 Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Etodagim

0
Etodagim - SĐK VD-11503-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etodagim - Etodolac 200mg

Kosmin

0
Kosmin - SĐK VN-17131-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kosmin Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Goltolac

0
Goltolac - SĐK VD-21166-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Goltolac Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Zensunel Cap.

0
Zensunel Cap. - SĐK VN-20062-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zensunel Cap. Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Philacetonal

0
Philacetonal - SĐK VN-20156-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philacetonal Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Hasadolac 200

0
Hasadolac 200 - SĐK VD-25492-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hasadolac 200 Viên nén bao phim - Etodolac 200mg

Rhumacap 200

0
Rhumacap 200 - SĐK VD-26228-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhumacap 200 Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Tifenic 200

0
Tifenic 200 - SĐK VD-29068-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tifenic 200 Viên nang cứng - Etodolac 200mg

Enterlac cap.

0
Enterlac cap. - SĐK VN-21020-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Enterlac cap. Viên nang cứng - Etodolac 200mg