Danh sách

Etomidate-Lipuro

0
Etomidate-Lipuro - SĐK VN-22231-19 - Thuốc gây tê - mê. Etomidate-Lipuro Nhũ dịch tiêm - Etomidate20mg/10ml