Danh sách

Flexidron 120

0
Flexidron 120 - SĐK VD-21836-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Flexidron 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120 mg

Etorisun 120

0
Etorisun 120 - SĐK VD-29776-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etorisun 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120 mg

Atocib 120

0
Atocib 120 - SĐK VD-29518-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Atocib 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120 mg
Thuốc Agietoxib 120 - SĐK VD-29648-18

Agietoxib 120

0
Agietoxib 120 - SĐK VD-29648-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Agietoxib 120 Viên nang cứng - Etoricoxib 120 mg

Mepoxib

0
Mepoxib - SĐK VD-31823-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mepoxib Viên nén bao phim - Etoricoxib 120 mg

Itbay 120

0
Itbay 120 - SĐK VN-22065-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Itbay 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120 mg