Danh sách

Flexidron 60

0
Flexidron 60 - SĐK VD-21270-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Flexidron 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60 mg

Etogeric 60

0
Etogeric 60 - SĐK VN-19229-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etogeric 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60 mg

Epicta 60

0
Epicta 60 - SĐK VN-19858-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Epicta 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60 mg

AM Itori 60

0
AM Itori 60 - SĐK VD-26474-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. AM Itori 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60 mg

Atocib 60

0
Atocib 60 - SĐK VD-29519-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Atocib 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60 mg