Danh sách

Zostopain 60

0
Zostopain 60 - SĐK VD-30268-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zostopain 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Erxib 60

0
Erxib 60 - SĐK VD-31338-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Erxib 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Arixib 60

0
Arixib 60 - SĐK VN-21412-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arixib 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Xibraz-60 Tablet

0
Xibraz-60 Tablet - SĐK VN-16948-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-60 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Etotab-60

0
Etotab-60 - SĐK VN-17108-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etotab-60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Bambizol-60

0
Bambizol-60 - SĐK VN-16177-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bambizol-60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Bixocot

0
Bixocot - SĐK VN-16712-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bixocot Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Etoricoxib 60

0
Etoricoxib 60 - SĐK VD-27915-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etoricoxib 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Coxwell-60

0
Coxwell-60 - SĐK VN-20322-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxwell-60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Arcoxia 60mg

0
Arcoxia 60mg - SĐK VN-20809-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 60mg Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg