Danh sách

Flexidron 90

0
Flexidron 90 - SĐK VD-21837-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Flexidron 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90 mg

Atocib 90

0
Atocib 90 - SĐK VD-29520-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Atocib 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90 mg
Thuốc Agietoxib 90 - SĐK VD-29649-18

Agietoxib 90

0
Agietoxib 90 - SĐK VD-29649-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Agietoxib 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90 mg

Itbay 90

0
Itbay 90 - SĐK VN-22066-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Itbay 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90 mg