Danh sách

Torincox 90

0
Torincox 90 - SĐK VN-21315-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Torincox 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Exinef 90mg

0
Exinef 90mg - SĐK VN-21206-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Exinef 90mg Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Albendo

0
Albendo - SĐK VD-30714-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Albendo Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Etoricoxib OPV 90mg

0
Etoricoxib OPV 90mg - SĐK VD-10303-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etoricoxib OPV 90mg - Etoricoxib 90mg

Ahevip

0
Ahevip - SĐK VD-14139-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ahevip Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim (vỉ nhôm-nhôm) - Etoricoxib 90mg

Xibraz-90 Tablet

0
Xibraz-90 Tablet - SĐK VN-16949-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-90 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Etorica – 90

0
Etorica - 90 - SĐK VN-17106-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etorica - 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Etotab-90

0
Etotab-90 - SĐK VN-17109-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etotab-90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Bixocot 90

0
Bixocot 90 - SĐK VN-16714-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bixocot 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Ramitrez

0
Ramitrez - SĐK VD-21066-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ramitrez Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg