Danh sách

Certican 0.25mg

0
Certican 0.25mg - SĐK VN1-591-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.25mg Viên nén - Everolimus

Certican 0.25mg

0
Certican 0.25mg - SĐK VN1-591-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.25mg Viên nén - Everolimus

Certican 0.5mg

0
Certican 0.5mg - SĐK VN1-592-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.5mg Viên nén - Everolimus

Certican 0.5mg

0
Certican 0.5mg - SĐK VN1-592-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.5mg Viên nén - Everolimus

Certican 0.75mg

0
Certican 0.75mg - SĐK VN1-593-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.75mg Viên nén - Everolimus

Certican 0.75mg

0
Certican 0.75mg - SĐK VN1-593-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Certican 0.75mg Viên nén - Everolimus

Afinitor 10mg

0
Afinitor 10mg - SĐK VN1-608-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Afinitor 10mg Viên nén - Everolimus

Afinitor 5mg

0
Afinitor 5mg - SĐK VN1-609-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Afinitor 5mg Viên nén - Everolimus