Danh sách

Ridolip s 10/40

0
Ridolip s 10/40 - SĐK VD-31407-18 - Thuốc tim mạch. Ridolip s 10/40 Viên nén - Ezetimib 10mg; Simvastatin 40mg

Lipodis 10/40

0
Lipodis 10/40 - SĐK VD-33219-19 - Thuốc tim mạch. Lipodis 10/40 Viên nén - Ezetimib 10mg; Simvastatin 40mg