Danh sách

Thuốc Etimid 10 - SĐK VD-21228-14

Etimid 10

0
Etimid 10 - SĐK VD-21228-14 - Thuốc tim mạch. Etimid 10 Viên nén - Ezetimib 10mg

Simze

0
Simze - SĐK VD-22788-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Simze Viên nén - Simvastatin 10mg, Ezetimib 10mg

Pyzemib

0
Pyzemib - SĐK VD-29983-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pyzemib Viên nén - Ezetimib 10mg
Thuốc Sezstad 10 - SĐK VD-21116-14

Sezstad 10

0
Sezstad 10 - SĐK VD-21116-14 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sezstad 10 viên nén - Ezetimib 10mg

Ridolip 10

0
Ridolip 10 - SĐK VD-32419-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Ridolip 10 Viên nén - Ezetimib 10mg