Danh sách

Thuốc Atozet 10mg/10mg - SĐK VN-21207-18

Atozet 10mg/10mg

0
Atozet 10mg/10mg - SĐK VN-21207-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Atozet 10mg/10mg Viên nén bao phim - Ezetimibe (dưới dạng micronized) 10mg; Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat crystalline) 10mg;