Danh sách

Thuốc Atozet 10mg/20mg - SĐK VN-21208-18

Atozet 10mg/20mg

0
Atozet 10mg/20mg - SĐK VN-21208-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Atozet 10mg/20mg Viên nén bao phim - Ezetimibe (dưới dạng micronized) 10mg; Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat crystalline) 20mg;