Danh sách

Vinfadin

0
Vinfadin - SĐK VD-22247-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Vinfadin Thuốc tiêm bột đông khô - Famotidin 20mg

Quamatel

0
Quamatel - SĐK VN-20279-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Quamatel Bột pha tiêm - Famotidin 20mg

Nenvofam 20mg

0
Nenvofam 20mg - SĐK VN-20468-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Nenvofam 20mg Bột đông khô pha tiêm - Famotidin 20mg