Danh sách

Sumtavis

0
Sumtavis - SĐK VD-33448-19 - Thuốc khác. Sumtavis Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Famotidin 40 mg

Faditac

0
Faditac - SĐK VD-13980-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Faditac Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - Famotidin 40 mg

Glopepcid

0
Glopepcid - SĐK VD-21838-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Glopepcid Viên nén bao phim - Famotidin 40 mg

Famotidin 40 mg

0
Famotidin 40 mg - SĐK VD-21847-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin 40 mg Viên nén bao phim - Famotidin 40 mg

Famotidin 40

0
Famotidin 40 - SĐK VD-22367-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin 40 Viên nén bao phim - Famotidin 40 mg

Cadifamo

0
Cadifamo - SĐK VD-24657-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Cadifamo Viên nén bao phim - Famotidin 40 mg

Famotidin

0
Famotidin - SĐK VD-28100-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin Viên nén bao đường - Famotidin 40 mg