Danh sách

Phasorol Tab

0
Phasorol Tab - SĐK VN-5625-10 - Thuốc khác. Phasorol Tab Viên nén bao đường - Famotidin

Famotidin

0
Famotidin - SĐK VD-5723-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin Viên bao phim - Famotidin

Famotidin 40mg

0
Famotidin 40mg - SĐK VD-5411-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin 40mg Viên nang - Famotidin

Famotidin 40mg

0
Famotidin 40mg - SĐK VD-5124-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin 40mg Viên nén bao phim - Famotidin

Panrin tablet 40 mg

0
Panrin tablet 40 mg - SĐK VN-13826-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Panrin tablet 40 mg viên nén bao phim - Famotidin